หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
มูลนิธิกสิกรไทย  
มูลนิธิกสิกรไทย เป็นองค์การสาธารณกุศล จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2523 และเป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690
ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405) ซึ่งเงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อบำเพ็ญทาน การศาสนา วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วรรณคดี และสาธารณประโยชน์ อื่นๆ โดยไม่ได้หมายค้ากำไร
2. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษา
3. เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล และการกุศลอื่น
4. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
สัญลักษณ์  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .JPG / ..AI

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .JPG / ..AI

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .JPG /. .AIรูปรวงข้าวสีเขียวขจี ซ้ายและขวาผูกปลายด้วยริบบิ้นสีเทา ล้อมรอบหัวใจสีแดง
พร้อมชื่อ “มูลนิธิกสิกรไทย” โค้งรองรับด้านล่างสัญลักษณ์
ความหมาย: การสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามในสังคมไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยหัวใจ

คำขวัญ:
“ ให้ไทย ด้วยใจ ”
กรรมการ  
  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน  
 
 
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
 
ประธานกรรมการ
 
     
 
 
 
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย
 
 
กรรมการ
 
     
 
 
 
ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย
 
 
กรรมการและผู้จัดการ
 
     
     
 
 
 
นางสาวเพียงใจ พุกกะคุปต์
 
 
กรรมการและเหรัญญิก
 
     
 
 
 
นางจรรจรีย์ บุรณเวช
 
 
กรรมการและเลขานุการ
 
     
     
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล