หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ

ประเทศไทย ประกอบด้วยประชาชนคนไทยหลากหลายสาขาอาชีพอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ มีศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันบ้างตามเชื้อชาติและถิ่นที่อยู่ เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขมาเป็นเวลาช้านาน ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ การศึกษา และคุณภาพชีวิต คนไทยจึงควรช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ประสบทุกข์ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะนี่คือโอกาสแสดงความเป็นไทย ด้วยการเมตตาเพื่อนมนุษย์ซึ่งเกิดบนผืนแผ่นดินเดียวกัน
มูลนิธิกสิกรไทย ขอเชื่อมโยงหัวใจรัก และปรารถนาดี ของคนไทยสู่คนไทย...“ให้ไทย ด้วยใจ”

ข่าวสารมูลนิธิ
สนุกสุขใจ ชายทะเล ณ บ้านพักสุขสามัคคี หัวหิน
เมื่อวันที่ 12 - 14 ก.ค. 62 มูลนิธิกสิกรไทยจัดกิจกรรมพาเด็กๆ กว่า 350 คน จาก 5 สถานสงเคราะห์ร่วมกิจกรรมสนุกและสุขใจ ณ บ้านพักสุขสามัคคี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้ 3 โรงเรียน 3 จังหวัด ปี 2562
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้ 3 โรงเรียน ปี 2562
1. โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน
2. โรงเรียนบ้านขุนกำลัง จังหวัดพะเยา
3. โรงเรียนอ่าวกะพ้อ จังหวัดพังงา
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
มูลนิกสิกรไทยได้เปิดการอบรมโครงการแคมป์กีฬา ดนตรีและศิลปศึกษา สำหรับเยาวชน ณ สโมสรกสิกรไทย ได้แก่ 1. กีฬา: บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และฟุตบอล 2. ดนตรี: ขับร้องประสานเสียง 3. ศิลปะ: วาดรูป และระบายสี
 
ข่าวสารมูลนิธิ
ข่าวทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข้อมูลทั้งหมด
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล