หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
คำขอบคุณ
     
 
คำแนะนำ
     
ขอเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธกสิกรไทย ด้วยพลังกาย และพลังใจ ...
มูลนิธิฯ ขอขอบคุณ และรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ ...
ถ้าอยากเป็นอาสาสมัครช่วยงานของมูลนิธิกสิกรไทย ผมต้องทำอ ...
ขอเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้ อาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ...
 
คลายสงสัย
     
มูลนิธิฯ มีวิธีคัดเลือกผู้รับของบริจาคในโครงการเมตตาธรร ...
เราจะค้นหาผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก ขัดสน ยากไร้ จากสื่อ เว็บไซต์...
หนูมาจากชมรมครูสัญจร มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ ...
มูลนิธิกสิกรไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ติดต่อไปที่...
 
จากใจมูลนิธิ
     
ครั้งหนึ่งในชีวิต
เด็กชายพิการจากสถานสงเคราะห์บ้านนทภูมิ ไปพักผ่อน ณ บ้านสุขสามัคคี...
ชีวิตของแม่
โครงการเมตตาธรรมนำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อไปมอบให้แก่แม่ผู้เสียสละ...
 
 
แบบฟอร์มคำถามหรือคำแนะนำ
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล