หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 5/1/2559
โครงการข้าวไทยเพื่อคนไทย ปี 58
 

          เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 มูลนิธิกสิกรไทยได้จัดโครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนพนักงานธนาคารกสิกรไทยร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จำนวน 9,000 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) ในราคาถุงละ 200 บาท มอบให้แก่เด็ก และเยาวชนกำพร้า พิการ ติดเชื้อเอชไอวี และผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 99 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีโอกาสรับประทานข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดีและถูกสุขอนามัย และได้ยังนำเอาความอิ่มอกอิ่มใจมาให้กับผู้ให้และผู้รับ โดยมูลนิธิจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่สำหรับผู้บริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิ (ข้าว 1 ถุง รับบัตรอวยพรปีใหม่ 1 ใบ) ส่งให้ญาติมิตรแทนการมอบของขวัญให้แก่กัน ถือเป็นการร่วมทำความดีร่วมกันในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ด้วย
          โครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” ปี 2558 เป็นการดำเนินงานปีที่ 3 โดยมูลนิธิฯ ได้รับน้ำใจจากเพื่อนพนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งข้าวหอมมะลิจำนวน 9,000 ถุง ได้ส่งมอบให้แก่เด็ก และเยาวชน ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ได้รับประทานข้าวหอมมะลิคุณภาพดี กว่า 20,511 คน

ภาพบรรยากาศไปมอบข้าวหอมมะลิ ณ สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 99 แห่งทั่วประเทศ

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org