หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 6/1/2557
โครงการข้าวไทยเพื่อคนไทย
 

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556  มูลนิธิกสิกรไทยได้จัดโครงการ “ข้าวไทยเพื่อคนไทย” เชิญชวนพนักงานธนาคารกสิกรไทยไทยร่วมบริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จำนวน  8,600 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) ในราคาถุงละ 186 บาท มอบให้แก่เด็กยากไร้ เด็กพิการ และผู้สูงอายุ ในโรงเรียน และสถานสงเคราะห์ จำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้มีโอกาสรับประทานข้าวหอมมะลิไทยอย่างมีสุขอนามัย และความอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  โดยมูลนิธิได้จัดทำบัตรอวยพรปีใหม่สำหรับผู้บริจาคเงินซื้อข้าวหอมมะลิ (ข้าว 1 ถุง รับบัตรอวยพร 1 ใบ) ส่งให้ญาติมิตรแทนการมอบของขวัญให้แก่กัน ถือเป็นการร่วมทำความดีร่วมกันในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557 นี้ด้วย

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org