หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 5/4/2559
รถนักเรียนไทยเพื่อสามเณรน้อย
 

          ปิดเทอม ปี 2559 รถนักเรียนไทยของมูลนิธิกสิกรไทย ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยทำหน้าที่รับ-ส่งสามเณรน้อย จำนวน 40 รูป ออกบิณฑบาตรไปยังชุมชนในเขตราษฎร์บูรณะ ระหว่างวันที่ 4-14 เมษายน ซึ่งโครงการดังกล่าวโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับวัดเกียรติประดิษฐ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ศึกษาเรียนรู้ธรรมะซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาการพัฒนาจิตใจในช่วงปิดภาคเรียน ถือเป็นกิจกรรมงดงามอีกกิจกรรมหนึ่งที่มูลนิธิกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมทำประโยชน์เพื่อโรงเรียนชุมชนและพุทธศาสนา

ภาพบรรยากาศโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org