หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 10/10/2560
โครงการแคมป์รักเด็กไทย ปี 2560
 

           โครงกาแคมป์รักเด็กไทย ปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ฟุตบอลขั้นสูง บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ศิลปศึกษา การเพ้นท์สี และขับร้องประสานเสียง รวมทั้งหมด 334 คน
          รุ่นที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 167 คน
          รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 - 8 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 167 คน
ประกอบด้วย 11 สถานสงเคราะห์
          1. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา
          2. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
          3. สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านปากเกร็ด
          4. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่
          5. สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี
          6. สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช
          7. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
          8. โรงเรียนวัดโปรยฝน จ.ปทุมธานี
          9. โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฏร์สามัคคี) เขตสะพานสูง
          10. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
          11. สมาคมเด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย(บ้านสุขสวัสดิ์)

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org