หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
ข่าวสารมูลนิธิ
 
 
โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปี 2562
22/07/2562
 
 
สนุก สดใส ชายทะเลหัวหิน ณ บ้านพักสุขสามัคคี
02/07/2561
 
 
โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ปี 2561
22/05/2561
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2561
15/03/2561
 
 
โครงการ "น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย" ปีที่ 3
25/12/2560
 
 
งานเลี้ยงเด็กปีใหม่และวันเด็ก ปี 2561
20/12/2560
 
 
โครงการ "ข้าวไทยเพื่อคนไทย" ปีที่ 5
15/12/2560
 
 
โครงการแคมป์รักเด็กไทย ปี 2560
10/10/2560
 
 
สนุกสุขใจ ชายทะเล ณ บานพักสุขสามัคคี หัวหิน
11/07/2560
 
 
งานเลี้ยงเด็กปีใหม่และวันเด็ก ปี 2560
10/01/2560
 
 
โครงการ "ข้าวไทยเพื่อคนไทย" ปีที่ 4
09/01/2560
 
 
โครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย" ปีที่ 2
09/01/2560
 
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนเยี่ยมมูลนิธิกสิกรไทย
15/09/2559
 
 
เด็กๆ สุขใจชายทะเล ณ บ้านพักสุขสามัคคี อ.หัวหิน
20/07/2559
 
 
โครงการ ”น้ำดื่มสะอาดเพื่อเด็กไทย”
11/04/2559
 
   
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า    แสดงทั้งหมด 48 รายการ   ไปหน้าที่  1  2  3  4 
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org