หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
ข้อมูลที่น่าสนใจ
 
 
10 Rules by Andrew Bigg กฏ 10 ข้อ
29/07/2555
 
 
แนะนำวิธีอ่านหนังสือเร็ว
28/07/2555
 
 
การเรียนรู้ที่ถือสมองเป็นพื้นฐาน (Brain-based Learning)
27/07/2555
 
 
เทคนิควิธีจัดการกับเด็กดื้อ
20/09/2554
 
 
เรียนรู้ผ่านการเล่น
19/09/2554
 
 
เทคนิคการอ่านเร็ว (Speed Reading)
17/09/2554
 
 
7 วิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
15/09/2554
 
 
การทำให้สมองเรียนรู้ได้ดีในห้องเรียน
12/09/2554
 
 
สอนเด็กให้รัก "การเขียน"
16/05/2554
 
 
อ่านให้ไว...และได้เรื่อง
13/05/2554
 
 
สังคมรักการอ่าน กลไกใฝ่รู้ตลอดชีวิต
11/05/2554
 
 
เรียนรู้อยู่ในมือ
09/05/2554
 
 
ของเล่นเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ขวบ
26/01/2554
 
   
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า    แสดงทั้งหมด 13 รายการ   ไปหน้าที่  1 
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org