หน้าหลัก เกี่ยวกับมูลนิธิ โครงการของมูลนิธิ ร่วมบริจาค ความในใจ ติดต่อมูลนิธิ
 
 
 
วันที่ : 26/1/3097
ของเล่นเด็กวัยแรกเกิด ถึง 6 ขวบ
 

การเล่นของเด็กมีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการและความสนใจของตัวเด็กเอง  ในการเล่นแทบจะทุกประเภทต้องมี
ของเล่นซึ่งถือเป็นสื่อกลางการเรียนรู้ ดังนั้นการเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้พ่อแม่สามารถ
เลือกของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

ของเล่นเด็กวัยแรกเกิด – 6 เดือน
กระตุ้นการมอง  ได้แก่  ของเล่นที่มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดสายตา  เช่น  โมบายลวดลายกราฟฟิก   หรือรูปภาพที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน
(ดำ-ขาว / น้ำเงิน-เหลือง / แดง-เขียว) อาจมีเสียงเวลาลมพัด

กระตุ้นการฟังเสียง  ได้แก่ ของเล่นที่มีเสียง เช่น กล่องดนตรี ของเล่นที่เขย่าหรือบีบให้เกิดเสียง

ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นที่บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง ของเล่นที่มีมือสอดกำได้ ลูกบอลนุ่ม ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์  เพื่อส่งเสริม

การใช้มือ-นิ้วมือสำหรับหยิบจับสิ่งต่าง ๆ

ของเล่นเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือลอยน้ำ หนังสือภาพ โดยมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใกล้ชิดคอยอ่านให้ฟัง และชวนดูสีสันต่าง ๆ ที่
มีอยู่ในหนังสือ กระจกเงาฝึกการรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

                                              

 ของเล่นเด็กวัย 6 – 12 เดือน
กระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกัน เช่น เรียบ หยาบ นุ่ม แข็ง เพื่อกระตุ้นทักษะ การสัมผัส ของเล่นที่ดูด
หรือกัดได้ เช่นยางกัดรูปทรงต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการับรู้และช่วยลดอาการคันเหงือกของเด็ก

ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ  ได้แก่  ของเล่นประเภทลากจูง    เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขา  เล่นลูกบอลนุ่ม  บล็อกไม้ใหญ่ ๆ
กล่องหยอดรูปทรงง่าย ๆ เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ  ของเล่นที่เขย่าให้เกิดเสียง
เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ นิ้วมือ

ของเล่นเสริมสติปัญญา  ได้แก่ หนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่สีสันสดใส ซึ่งพ่อแม่อ่านให้ฟังหรือให้ลูกเปิดหนังสือด้วยตัวเอง  แล้ว
ออกเสียงตาม กระจกเงาเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ของเล่นลอยน้ำ เช่นถ้วยกระป๋องเล็ก ๆ เมื่อลูกอาบน้ำ
ให้ลูกรินน้ำและเทเล่น เพื่อปูพื้นทางคณิตศาสตร์เรื่องการกะปริมาณ เป็นต้น

                          

 ของเล่นเด็กวัย 1 – 2 ขวบ   
ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์   ได้แก่   ของเล่นประเภทดันหรือลากจูง (Push Toys & Pull Toys)       ช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัวและฝึกการบังคับทิศทางการเดิน ของเล่นประเภททุบ ตอกหรือตี เช่นระนาดหรือกลองที่มีเสียงต่าง ๆ
ซึ่งนอกจากทำให้เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของเสียงแล้ว    ยังฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ   นิ้วมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตา
และมือ

ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา  ได้แก่  กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต    เพื่อฝึกการสังเกตุและเรียนรู้สี    รูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ
หนังสือภาพ    เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา     การปั้นดินน้ำมัน แป้งโด ซึ่งช่วยฝึกสมาธิและความคิด
สร้างสรรค์ ในการปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตัวเอง

                          

 

ของเล่นเด็กวัย  2 – 3 ขวบ 
ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์   ได้แก่  ม้าโยก จักรยานสามล้อ ซึ่งนอกจากความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้เด็กฝึก
ใช้กล้ามเนื้อแขนขาในการทรงตัว    สร้างความสมดุลของร่างกายฝึกร้อยลูกปัดขนาดใหญ่    เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ
รวมทั้งช่วยพัฒนาการทำงานของสายตาและมือให้สัมพันธ์กัน

ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา   ได้แก่  แป้นเรขาสวมหลัก   เป็นการฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา   ลองผิดลองถูกเพื่อวางให้ถูก
รูปทรง  รถไฟเรียงซ้อน ฝึกทักษะการสังเกตุ การลองผิดลองถูกและเรียนรู้เรื่องขนาด สีสันและรูปทรงต่าง ๆ

ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ ได้แก่ ชุดของเล่นเรียนแบบของจริง เช่นชุดรวมมิตรผักผลไม้ สอนเด็กให้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผักผลไม้
โดยเล่านิทานผูกเรื่องราวให้เด็กสมมุติตัวเองเป็นตัวละครในเรื่องราวนั้น ซึ่งทำให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา และช่วยให้เด็ก
รู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

                                                    

ของเล่นเด็กวัย  3 – 4 ขวบ   
ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์  ได้แก่ ม้าโยก รถจักรยานสามล้อ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
แขนขาในการทรงตัว  ฝึกร้อยลูกปัดขนาดเล็ก เป็นการฝึกใช้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วมือให้ทำงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและพัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือ

ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา ได้แก่ ชุดแท่งไม้สีสัน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการวางแท่งไม้ซ้อนกันเป็นรูปแบบ
ต่าง ๆ   และส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งเรื่องสี  รูปทรงและขนาด   ลูกลิงสอนสมดุล   ส่งเสริมความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องการสร้าง
สมดุล  โดยฝึกทักษะซึ่งช่วยการสังเกตุและเรียนรู้ในเรื่องขนาด ความสูง ความลึกและรูปทรง ซึ่งเป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ   ได้แก่  ชุดของเล่นเลียนแบบของจริง เช่นบ้านตุ๊กตา ชุดเครนก่อสร้าง เป็นการสอนให้เด็กรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองและคนในสาขาอาชีพอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก เนื่องจากเด็กสามารถเล่นอย่างไรก็ได้ตามที่
ใจของตัวเองคิด

                                  

ของเล่นเด็กวัย  4 – 6 ขวบ
ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อและการประสานสัมพันธ์  ได้แก่ รถจักรยานสองล้อ เชือกกระโดด ซึ่งช่วยฝึกการทรงตัวและสร้างความแข็งแรง
ให้กับกล้ามเนื้อขา  ฝึกร้อยเชือกรองเท้า ช่วยพัฒนาการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือและเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ
เพื่อประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน เช่นการติดกระดุมเสื้อ เป็นต้น

ของเล่นเสริมความคิดและสติปัญญา  ได้แก่  ชุดแท่งไม้สร้างเมือง   ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในการออกแบบโครงสร้าง
เพื่อวางแท่งไม้ให้เป็นรูปแบบเมืองต่าง ๆ  ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องของสมดุล  ซึ่งทำให้เด็กเรียนรู้การวางไม้แต่ละชิ้น
ให้สมดุล  ชุดเครื่องมือช่างสร้างสรรค์พัฒนาความคิด  และฝึกทักษะการสังเกตุในการประกอบชุดไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งทำให้
เด็กเรียนรู้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานช่างไม้ เช่นการขันน็อต ไขควง เป็นต้น

ของเล่นเสริมบทบาทสมมุติ   ได้แก่  ชุดสร้างเมือง ซึ่งเป็นการเล่นที่สะท้อนความคิด  ความเข้าใจของเด็กในสิ่งที่กำลังเรียนรู้   รวมทั้ง
ช่วยให้เด็กเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นในชีวิตประจำวันและสร้างพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย

                                         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 แหล่งข้อมูล: หนังสืออัจฉริยะเริ่มต้นจากการเล่น และ www.babyset.net

 
     
 
ข่าวสารมูลนิธิ
 
สนุกสุขใจ  ชายทะเล  ณ  บ้านพักสุขสามัคคี  หัวหิน
 
 
มอบห้องสมุดธนาคารความรู้  3  โรงเรียน  3  จังหวัด  ปี  2562
 
 
โครงการ "แคมป์รักเด็กไทย" ปี 2562
 
 
 
มูลนิธิกสิกรไทย องค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 690 ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 405)
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2273 1921 โทรสาร : 0 2273 3855 อีเมล : adm@kasikornfoundation.org